Admin

Хамгийн их хөрөнгөтэй Засаг дарга нарыг Булганы Б.Ариун-Эрдэнэ тэргүүллээ. Түүний хөрөнгө ТАВАН ТЭРБУМ

Төрийн өндөр албан тушаалтнууд жил бүр өөрсдийн хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ Авлигатай тэмцэх газарт мэдүүлэх үүрэгтэй байдаг. Энэ үүргийн дагуу төрийн...