Admin

Царайнд нь эх нутгаа гэх шаналгаа аль хэдийн алга болсон байлаа. Бурхан түүний сэтгэлийг сонсчээ. Тэгээд унаагаа илгээсэн хэрэг

Гадаа дулаахан бороо шивэрч байна. Бороо шиврэхээр л миний санаанд өвгөн орж ирдэг юм. Өвгөн маань литва хүн байлаа. Харин...